USA"/>

The River Ministries USA

» Wpisy

http://theriverministriesusa.org/

Strona stworzona od podstaw na podstawie dostarczonego pliku PSD i opisu funkcjonalności

Przygotowana w WordPressie. Zbudowano szablon. Dodano opcje w panelu administracyjnym, zainstalowano obsługę PayPala